logo Gdzie jestesmy Spis treści E-mail


wstecz


Uwaga Rodzice!

zmiana opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole

 

Od 1 września 2013r. zmieniły się zasady odpłatności za przedszkole. Rodzice, którzy podpisali umowę na korzystanie z usług przedszkola na 9 godzin, zobowiązani są zapłacić 4 zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu. Każda przekroczona godzina pobytu dziecka w przedszkolu kosztuje 1 zł.

                                                             Proszę zapoznać się z aktami:

                                                                    Uchwała

zarządzenie

   http://duzarodzina.bialystok.pl

                                                                                                          

                                                                                                               Dyrektor Przedszkola

                                                                                                   Marzenna Małgorzata Majtas

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 Zmiana stawki żywieniowej w przedszkolu.

Od 01 września 2013r. w Przedszkolu Samorządowym nr 48 "Bajkowa kraina" obowiązuje dzienna stawka żywieniowa w wysokości 4,40 zł (słownie: cztery złote czterdzieści groszy)  za wszystkie posiłki dziennie.

Jednocześnie przestaje obowiązywać Zarządzenie dyrektora nr 14/2011r. z dnia 17.06.2011r. dotyczące stawki żywieniowej obowiązującej w przedszkolu.

 

                                                                                          Dyrektor Przedszkola

                                                                                                                             Marzenna Małgorzata Majtas

 
 

 

Proszę nie dokonywać wpłat bez uprzedniego skontaktowania się z intendentką przedszkola !

Obowiązują następujące opłaty:

 

OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLE za 

MAJ  2014 r. zbierane będą w dniach:

 

            12 i 20  MAJ  2014 r. w godzinach 7.00 - 15.00 

 

         WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA  MAJ 2014 r. wynosi: 

 

·          1) opłata za dziecko:176,40

(w tym: 92,40 zł stawka żywieniowa + 84 zł świadczenia przedszkolne)

21 dni x 4,40=92,40

 

      2) opłata za dziecko ze zniżką: 134,40

(w tym: 92,40 zł stawka żywieniowa + 42 zł świadczenia przedszkolne)

 

     Proszę o terminowe wpłaty do 20 MAJA 2014

____________________________________________

 Opłatę za usługi przedszkola wnosi się w okresach  miesięcznych, do 20- ego danego miesiąca, w którym osoba uprawniona korzystać będzie z usług przedszkola. 

Opłaty za przedszkole mogą być uiszczane bezpośrednio u intendenta przedszkola Pani Wandy Kołak. Można też dokonać przelewu na konto po uprzednim uzgodnieniu z intendentem przedszkola.

_____________________________________________

Opłatę stałą wpłacamy na rachunek bieżący:

07 1240 5211 1111 0010 3556 8394

 

Opłatę za żywienie wpłacamy na rachunek:

33 1240 5211 1111 0010 3556 8411

 

 

 

 

 

 

 

Białystok 2014